Disclaimer


Just Underwear B.V. (Kamer van Koophandel: 58608966), hierna te noemen Just Underwear, verleent u hierbij toegang tot justunderwear.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Just Underwear behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Just Underwear spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.
Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Just Underwear.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Just Underwear.


Auteursrechten

Copyright © Just Underwear B.V.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Just Underwear dan wel haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Just Underwear dan wel haar licentiegevers.